Initiatief

Ontwerpproject en -platform De MelkSalon ontwikkelt sinds zomer 2012. De verhouding tussen boer, natuur, producent en consument staat onder druk. Wat is de sleutel om productie en consumptie van dit cultuurproduct in verhouding te brengen?

Met De MelkSalon probeer ik de Nederlandse melkcultuur een impuls te geven om duurzaam te vernieuwen op sociaal, (eet)cultureel en landschappelijk vlak en op basis van de mogelijkheden van nieuwe technologie.

Ik doe dat al doende, met boeren, consumenten, technologen en wetenschappers, in ‘MelkSalons’. MelkSalons zijn producties in samenwerking met andere makers, waarin letterlijk ontworpen visies worden voorschotelt. Door deelnemers deze visies te laten ervaren, verkennen we samen de potentie ervan en borduren we er op voort. Ik sta hierbij veelal met de voeten in de klei van verschillende boeren, terwijl ik ook melkwitte kantoren, labs en expo’s van nieuwe waarde(n)volle omgangsvormen met melk bedien. Het mediagenieke karakter van de MelkSalon brengt daarbij brede aandacht vanuit de maatschappij. Het engagement en inzicht dat in de producties groeit, draagt bij aan het ontwerp. Hiermee worden stakeholder engagement, R&D, marketing en media gecombineerd tot interactieve innovatie.

In de MelkSalon heeft het verwaarden van eigenwijs boerenverstand de hoofdrol: Elke melkveehouder werkt anders door andere opvattingen, doelstellingen en natuurlijke condities. Dat komt terug in eigenschappen van melk zoals smaak, voedingswaarden en verwerkingsmogelijkheden. Door een keten en coöperatie te ontwerpen waarin de boer zijn eigen melkkwaliteit ontwikkelt, wordt het boerenverstand in de melk ontplooid. Daarbij worden boeren keuzen tot keuze voor de consument. Nieuwe technologieën maken het mogelijk deze ontwikkeling systematisch te maken. Deze systeeminnovaties worden via de MelkSalon al doende verkend en gerealiseerd; Embodied Co-Design Engineering.

Sietske Klooster (MSc.)
Initiatiefnemer en facilitator van de MelkSalon